คอร์สเรียน เคมี ม.4 เทอม 1 - chemistry1

เคมี ม.4 เทอม 1

None
สอนโดย None
฿3,500 ฿6,000

สั่งซื้อง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

สิ่งที่จะได้รับในคอร์สนี้

  • 44h 20m ชั่วโมงวิดีโอ
  • 115 บทเรียน
  • ไฟล์เอกสาร PDF ประกอบการเรียน
  • เข้าเรียนได้ทุกอุปกรณ์
  • รับใบ certificate หลังจบคอร์ส

เนื้อหา

115 บทเรียน
44h 20m
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 1-6
48:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 1-7
42:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 8-10
48:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 11-14
45:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 15-17
13:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 18-20
25:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 21-24
44:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 25-26
08:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 27-30
15:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 31-34
26:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 35-36
29:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 37-39
22:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 40-42 (เสริม 1)
30:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 40-42 (เสริม 2)
14:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 40-42 (เสริม 3)
13:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 40-42 (เสริม 4)
11:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 40-42 (เสริม 5)
05:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 40-42
15:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 43-44
26:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 45
07:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 46
19:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 47(1)
01:00
บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี หน้า 47(2)
26:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 1-6
40:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 23-25
30:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 74-77 ตอน 2
19:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 78
09:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 79
06:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 80-81
12:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 82
14:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 83
17:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 7-9
18:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 10-13
25:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 12-14
17:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 15-17
26:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 18-22
28:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 26
34:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 27-29
24:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 30-32
22:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 33-34
18:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 35-38
42:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 39-40
07:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 41-45 ตอนที่ 01
43:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 41-45 ตอนที่ 02
11:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 41-45 ตอนที่ 03
04:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 46
15:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 47-48
23:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 49-51 ตอน 1
25:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 49-51 ตอน 2
14:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 52
09:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 53
07:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 54-55
24:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 56
18:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 57-59
17:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 60-61
17:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 61-63
15:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 64-65
34:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 66-67
21:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 68-71
15:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 72-73
25:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 74-77 ตอน 1
16:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 84-86
44:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 87-88
18:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 89-90
41:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 91-92
40:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 93-94
29:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 95-97
16:00
03 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 98-104
20:00
03 เคมี ม.4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 105-106
33:00
03 เคมี ม.4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 107-108
23:00
03 เคมี ม.4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 109-110
25:00
03 เคมิ ม.4 เล่ม 1 บทที่ 3 พันธะเคมี หน้า 111-112
16:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 5
29:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 90-94 ตอนที่ 01
36:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 90-94 ตอนที่ 02
13:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 95-99
32:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 100-105
19:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 106-108
34:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 109-111
35:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 112-114
13:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 1-4 ตอนที่ 2
26:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 6
25:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 7-9
24:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 10-11
15:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 12-14
13:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 15
12:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 16-17
43:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 18-19
02:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 20-23
21:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 24-26
38:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 27-29
22:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 30-37 ตอนที่ 01
21:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 30-37 ตอนที่ 02
05:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 38-39
05:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 40-44
42:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 45
31:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 46-49
24:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 50-51
14:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 52-54
14:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 55-59
26:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 60-64 ตอนที่ 1
38:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 60-64 ตอนที่ 2
29:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 65-68
27:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 69-73
33:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 74-75
20:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 76-77
26:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 78-79
31:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 80
42:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 115-118
25:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 119-122
22:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 123-128
30:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 1-4 ตอนที่ 1
25:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 81-85
23:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 86-87
27:00
02 เคมี ม 4 เล่ม 1 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติธาตุ หน้า 88-89
30:00

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4 ที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดและเตรียมสอบ กลางภาค และปลายภาค

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


คอร์สเรียนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ดูรีวิวของเรา