คอร์สเรียน คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 - mathematics5

คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1

None
สอนโดย None
฿3,500 ฿6,000

สั่งซื้อง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

สิ่งที่จะได้รับในคอร์สนี้

  • 51h 1m ชั่วโมงวิดีโอ
  • 144 บทเรียน
  • ไฟล์เอกสาร PDF ประกอบการเรียน
  • เข้าเรียนได้ทุกอุปกรณ์
  • รับใบ certificate หลังจบคอร์ส

เนื้อหา

144 บทเรียน
51h 1m
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 3-11
56:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 12-17
51:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 18
10:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 19
17:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 20-21
11:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 22-26
32:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 27-29
28:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 30
47:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 31
09:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 32-38
26:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 39-43
35:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 44-48
38:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 49
11:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 50-51
14:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 52-55
25:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 56-57
16:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 58
22:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 59
10:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 60-63
22:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 64-69
33:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 70
22:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 71-73
16:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 74
20:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 75-76
05:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 77-78
33:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 79-82
36:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 83-86
08:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 87-98
1:02:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 99-103
33:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 104
16:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 105
27:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 106-114
36:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 115-125
25:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 126-127
17:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 128-131
47:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 1-2
13:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 143
25:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 144
10:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 145
21:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 146
05:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 147
12:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 148-149
26:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 150
12:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 151-152
10:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 153
17:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 154
26:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 155
06:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 156
24:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 157-158
24:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 159-162
31:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 185
25:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 186
21:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 187
01:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 188
20:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 189
29:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 190
01:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 191
17:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 192
09:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 193
10:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 194-196
31:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 197-198
09:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 199-200
09:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 201-203
21:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 204-207
14:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 208
07:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 209-211
32:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 212
19:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 213-214
31:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 215-216
17:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 217-219
31:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 220-221
28:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 222-223
37:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 224-227
27:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 228-229
24:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 230-231
23:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 232
07:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 233-234
33:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 235-236
17:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 237-238
09:00
14 แคลคูลัสเบื้องต้น หน้า 239
20:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 1-4
20:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 5-7
25:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 8-10
10:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 11-12
34:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 13-20
35:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 21
08:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 22
08:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 23
12:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 24-26
15:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 27-29
18:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 30-31
12:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 32-48
51:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 49-52
37:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 53-54
14:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 55-56
05:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 57-66
30:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 67-69
17:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 70-71
27:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 72
19:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 73
13:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 74
29:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 75
19:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 76-84
41:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 85-86
28:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 87-90
20:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 91
22:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 92-95
40:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 96-99
32:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 100-101
34:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 102-103
18:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 104
08:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 105-108
42:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 123
08:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 124
20:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 125
06:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 126
03:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 127
14:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 128-129
16:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 130
16:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 131-134
24:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 135
05:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 136
04:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 137
14:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 156
38:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 157
22:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 158
21:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 159
27:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 168
26:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 169
18:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 170
16:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 171
21:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 172
12:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 173
11:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 174
20:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 175
19:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 176
10:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 177-178
27:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 179
20:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 180-181
18:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 182
08:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 183
27:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 184
18:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 185-186
24:00
13 ลำดับและอนุกรม หน้า 187-188
28:00

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับน้องๆ ม.6 ที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดและเตรียมสอบ กลางภาค และปลายภาค

เหมาะสำหรับน้องๆ ม.5 ที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดและเตรียมสอบ กลางภาค และปลายภาค


คอร์สเรียนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ดูรีวิวของเรา