คอร์สเรียน ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 - physical2

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2

None
สอนโดย None
฿3,500 ฿6,000

สั่งซื้อง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

สิ่งที่จะได้รับในคอร์สนี้

  • 31h 55m ชั่วโมงวิดีโอ
  • 95 บทเรียน
  • ไฟล์เอกสาร PDF ประกอบการเรียน
  • เข้าเรียนได้ทุกอุปกรณ์
  • รับใบ certificate หลังจบคอร์ส

เนื้อหา

95 บทเรียน
31h 55m
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 4
23:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 5-6
18:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 7
20:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 8-13
27:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 14
17:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 15-22
39:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 23-24
39:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 25-26
21:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 27-28
17:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 29-30
19:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 31
05:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 32-34
39:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 35
24:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 36-37
26:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 38-39
32:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 40-42
09:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 43-47
29:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 48-49
17:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 50
13:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 51-53
17:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 54-56
31:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 57-59
11:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 60
14:00
บทที่ 07 การเคลื่อนที่แนวโค้ง หน้า 61-63
29:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 1-6
27:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 7-10
21:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 10-11
10:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 12-15
16:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 15-17
29:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 18-21
17:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 22-24
16:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 25-26
27:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 27
18:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 27-28
11:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 29-30
07:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 31
07:00
บทที่ 04 สมดุลกล หน้า 32-35
19:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 1-9
50:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 10-13
08:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 14-15
04:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 16-18
09:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 19-21
19:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 22-24
06:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 25-28
19:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 29-30
15:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 31-35
10:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 36
30:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 37-39
30:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 40
16:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 41-42
17:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 43-47
38:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 48 ตอนที่ 1
34:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 48 ตอนที่ 2
27:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 49-50
24:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 51-56
24:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 57-58
05:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 59-62
14:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 63-67
26:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 68-91
09:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 92
09:00
05 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 05 งานและพลังงาน หน้า 93
07:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 1-5
10:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 6-10
19:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 11
12:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 12-15
17:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 16-17
13:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 18-19
28:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 20-21
08:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 22-23
10:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 24-25
11:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 26-27
09:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 28
04:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 29-30
09:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 31-32
15:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 33
10:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 34-35
19:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 36-38
20:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 39-44
16:00
06 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 45-96
06:00
บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 1-9
46:00
บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 10-15
25:00
บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 16-18
22:00
บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 19-21
23:00
บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 22-25
11:00
บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 26-29
29:00
บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 30
14:00
บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 31-32
09:00
บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 33-34
09:00
บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 35-36
09:00
บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 37-39
24:00
บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน หน้า 40-44
16:00
สอนสด ฟิสิกส์ ม.4 4 มกราคม 2566 (โมเมนตัม การดล แรงดล ฟราฟF-T) ตอนที่ 1
1:02:00
สอนสด ฟิสิกส์ ม.4 4 มกราคม 2566 (โมเมนตัม การดล แรงดล ฟราฟF-T) ตอนที่ 2
46:00
สอนสดฟิสิกส์ ม.4 06 มกราคม 2566 (การชน) ตอนที่ 1
59:00
สอนสดฟิสิกส์ ม.4 06 มกราคม 2566 (การชน) ตอนที่ 2
1:04:00

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4 ที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดและเตรียมสอบ กลางภาค และปลายภาค

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


คอร์สเรียนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ดูรีวิวของเรา