คอร์สเรียน คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 - mathematics1

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

฿3,500 ฿6,000

สั่งซื้อง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

สิ่งที่จะได้รับในคอร์สนี้

  • 46h 1m ชั่วโมงวิดีโอ
  • 136 บทเรียน
  • ไฟล์เอกสาร PDF ประกอบการเรียน
  • เข้าเรียนได้ทุกอุปกรณ์
  • รับใบ certificate หลังจบคอร์ส

เนื้อหา

136 บทเรียน
46h 1m
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 40-41
14:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 42-43
18:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 1-2
41:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 3-4
16:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 5-6
16:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 7-13
33:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 14-17
08:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 18-19
07:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 20-21
43:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 22-26
18:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 27-30(ตอนที่ 1)
40:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 27-30(ตอนที่ 2)
09:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 31-37
26:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 38-39
12:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 44-47
18:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 48-50
15:00
บทที่ 02 ตรรศาสตร์ หน้า 51-56
32:00
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 60
08:14
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 61
05:08
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 62
04:56
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 63
04:40
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 64
09:24
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 65
21:50
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 66
23:59
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 67
12:48
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 68
21:44
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 69
11:49
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 70
12:33
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 71
15:28
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 73
13:55
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 74
17:05
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 75
18:32
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 76
10:56
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 77
08:34
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 78
07:15
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 79
05:43
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 80
06:29
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 81-83
13:53
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ หน้า 85-90
07:18
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 52(ตอน 1)
26:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 52(ตอน 2)
10:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 53
35:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 54-58(ตอนที่ 01)
51:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 54-58(ตอนที่ 02)
06:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 59-62
40:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 63(ตอนที่ 1)
22:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 63(ตอนที่ 2)
07:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 64-66
23:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 67-68
31:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 69(ตอน 1)
14:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 69(ตอน 2)
08:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 70-73
40:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 9-12(ตอน 1)
26:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 9-12(ตอน 2)
12:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 13-14
28:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 15
17:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 16-20
28:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 21-22
25:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 23(ตอนที่ 01)
12:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 23(ตอนที่ 02)
13:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 23(ตอนที่ 03)
12:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 24(ตอนที่ 01)
16:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 24(ตอนที่ 02)
16:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 25-30
28:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 31-35(ตอน 1)
41:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 31-35(ตอน 2)
18:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 36-40
46:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 41-45
55:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 46-47
20:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 48
22:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 49
41:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 50-51
22:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 1-3 (ตอนที่ 01)
20:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 1-3 (ตอนที่ 02)
18:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 4-6
30:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 7
36:00
บทที่ 03 จำนวนจริง หน้า 8
22:00
บทที่ 01 เซต หน้า 31-38 ตอนที่ 1
53:00
บทที่ 01 เซต หน้า 31-38 ตอนที่ 2
54:00
บทที่ 01 เซต หน้า 1-2
23:00
บทที่ 01 เซต หน้า 3
37:00
บทที่ 01 เซต หน้า 4
25:00
บทที่ 01 เซต หน้า 5
35:00
บทที่ 01 เซต หน้า 6-10
16:00
บทที่ 01 เซต หน้า 11
23:00
บทที่ 01 เซต หน้า 12-15
33:00
บทที่ 01 เซต หน้า 16-18
32:00
บทที่ 01 เซต หน้า 19-20
10:00
บทที่ 01 เซต หน้า 21-22
07:00
บทที่ 01 เซต หน้า 23-24
07:00
บทที่ 01 เซต หน้า 25-29
52:00
บทที่ 01 เซต หน้า 30
34:00
บทที่ 01 เซต หน้า 39
12:11
บทที่ 01 เซต หน้า 40
20:23
บทที่ 01 เซต หน้า 41
16:07
บทที่ 01 เซต หน้า 42
09:40
บทที่ 01 เซต หน้า 43
11:45
บทที่ 01 เซต หน้า 44
13:52
บทที่ 01 เซต หน้า 45
11:45
บทที่ 01 เซต หน้า 46
19:04
บทที่ 01 เซต หน้า 47
13:43
บทที่ 01 เซต หน้า 48
12:57
บทที่ 01 เซต หน้า 49
20:02
บทที่ 01 เซต หน้า 50
16:57
บทที่ 01 เซต หน้า 51-52
15:15
บทที่ 01 เซต หน้า 56-65
20:31
บทที่ 01 เซต หน้า 66-75
18:54
บทที่ 01 เซต หน้า 76-77
18:47
เมทริกซ์ หน้า 1-4
24:00
เมทริกซ์ หน้า 5-8
39:00
เมทริกซ์ หน้า 9-13
46:00
เมทริกซ์ หน้า 14-29
33:00
เมทริกซ์ หน้า 30-36
40:00
เมทริกซ์ หน้า 37-41
21:00
เมทริกซ์ หน้า 42-47
23:00
เมทริกซ์ หน้า 48-50
36:00
เมทริกซ์ หน้า 82
05:00
เมทริกซ์ หน้า 51-61
28:00
เมทริกซ์ หน้า 70
16:00
เมทริกซ์ หน้า 71
19:00
เมทริกซ์ หน้า 72
04:00
เมทริกซ์ หน้า 73
08:00
เมทริกซ์ หน้า 74
11:00
เมทริกซ์ หน้า 75
24:00
เมทริกซ์ หน้า 76
13:00
เมทริกซ์ หน้า 77
05:00
เมทริกซ์ หน้า 78
23:00
เมทริกซ์ หน้า 79
30:00
เมทริกซ์ หน้า 80
10:00
เมทริกซ์ หน้า 81
08:00
เมทริกซ์ หน้า 83
11:00
เมทริกซ์ หน้า 84
05:00
เมทริกซ์ หน้า 85
03:00
เมทริกซ์ หน้า 86
06:00
เมทริกซ์ หน้า 87
10:00
เมทริกซ์ หน้า 88
02:00

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4 ที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดและเตรียมสอบ กลางภาค และปลายภาค

เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4 ที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดและเตรียมสอบ กลางภาค และปลายภาค


คอร์สเรียนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ดูรีวิวของเรา