คอร์สเรียน คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 - mathematics3

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1

None
สอนโดย None
฿3,500 ฿6,000

สั่งซื้อง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

สิ่งที่จะได้รับในคอร์สนี้

  • 85h 40m ชั่วโมงวิดีโอ
  • 246 บทเรียน
  • ไฟล์เอกสาร PDF ประกอบการเรียน
  • เข้าเรียนได้ทุกอุปกรณ์
  • รับใบ certificate หลังจบคอร์ส

เนื้อหา

246 บทเรียน
85h 40m
เวกเตอร์ หน้า 1-8
23:00
เวกเตอร์ หน้า 9-11
28:00
เวกเตอร์ หน้า 12-14
28:00
เวกเตอร์ หน้า 14-17
37:00
เวกเตอร์ หน้า 18
12:00
เวกเตอร์ หน้า 19-20
31:00
เวกเตอร์ หน้า 21-26
15:00
เวกเตอร์ หน้า 27-28
10:00
เวกเตอร์ หน้า 29-38
28:00
เวกเตอร์ หน้า 39-45
27:00
เวกเตอร์ หน้า 46-47
12:00
เวกเตอร์ หน้า 48-56
41:00
เวกเตอร์ หน้า 57-59
46:00
เวกเตอร์ หน้า 60-62
30:00
เวกเตอร์ หน้า 63-64
20:00
เวกเตอร์ หน้า 65-69
31:00
เวคเตอร์ หน้า 83
23:00
เวคเตอร์ หน้า 88
13:00
เวคเตอร์ หน้า 89
15:00
เวคเตอร์ หน้า 90
15:00
เวคเตอร์ หน้า 91
29:00
เวคเตอร์ หน้า 92
35:00
เวคเตอร์ หน้า 93 ตอนที่ 1
29:00
เวคเตอร์ หน้า 93 ตอนที่ 2
07:00
เวคเตอร์ หน้า 94 ตอนที่ 1
14:00
เวคเตอร์ หน้า 94 ตอนที่ 2
10:00
เวคเตอร์ หน้า 95
21:00
เวคเตอร์ หน้า 96
11:00
เวคเตอร์ หน้า 97
10:00
เวคเตอร์ หน้า 99
13:00
เวคเตอร์ หน้า 100
22:00
เวคเตอร์ หน้า 101
18:00
เวคเตอร์ หน้า 102
04:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 4
15:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 5
14:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 6-8
14:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 6-8 (ต่อ)
40:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 9-12
39:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 13-15
25:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 16-18
27:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 19-22
21:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 23-29
17:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 30-31
21:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 32
20:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 33
19:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 34-39
34:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 40-44
41:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 45-49
27:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 50-68(1)
31:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 50-68(2)
35:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 50-68(3)
36:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 69-74
38:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 75-79
11:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 80-87
46:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 88
31:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 89
12:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 90-93
21:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 94-101
28:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 102-111
47:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 1-3
32:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 121
44:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 122
39:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 123 ตอน 1
11:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 123 ตอน 2
19:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 124
40:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 125
06:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 126
30:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 127
24:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 128
09:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 129 ตอน 1
19:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 129 ตอน 2
06:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 130
15:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 131 ตอน 1
26:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 131 ตอน 2
17:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 132 ตอน 1
11:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 132 ตอน 2
14:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 133
29:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 136
20:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 137
18:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 138 ตอน 1
18:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 138 ตอน 2
12:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 139
13:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 140 ตอน 1
18:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 140 ตอน 2
33:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 141 ตอน 1
35:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 141 ตอน 2
16:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 142
17:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 143
13:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 144
11:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 155
12:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 156
24:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 157
02:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 159
18:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 160
20:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 161
12:00
07 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หน้า 162
13:00
เมทริกซ์ หน้า 1-4
34:00
เมทริกซ์ หน้า 5-8
39:00
เมทริกซ์ หน้า 9-13
46:00
เมทริกซ์ หน้า 14-29
33:00
เมทริกซ์ หน้า 30-36
40:00
เมทริกซ์ หน้า 37-41
21:00
เมทริกซ์ หน้า 42-47
23:00
เมทริกซ์ หน้า 48-50
36:00
เมทริกซ์ หน้า 51-61
28:00
เมทริกซ์ หน้า 70
16:00
เมทริกซ์ หน้า 71
19:00
เมทริกซ์ หน้า 72
04:00
เมทริกซ์ หน้า 73
08:00
เมทริกซ์ หน้า 74
11:00
เมทริกซ์ หน้า 75
24:00
เมทริกซ์ หน้า 76
13:00
เมทริกซ์ หน้า 77
05:00
เมทริกซ์ หน้า 78
23:00
เมทริกซ์ หน้า 79
30:00
เมทริกซ์ หน้า 80
10:00
เมทริกซ์ หน้า 81
08:00
เมทริกซ์ หน้า 82
05:00
เมทริกซ์ หน้า 83
11:00
เมทริกซ์ หน้า 84
05:00
เมทริกซ์ หน้า 85
03:00
เมทริกซ์ หน้า 86
06:00
เมทริกซ์ หน้า 87
10:00
เมทริกซ์ หน้า 88
02:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 1-4
17:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 5-8
26:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 9-10
19:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 11-18
12:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 19-23
26:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 24
26:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 25-31
22:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 32-38
29:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 39-43
21:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 44-45
38:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 46-47
24:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 48-53
33:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 54-55
40:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 56-59
35:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 62 - 63
33:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 64 - 65
34:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 66
19:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 67
14:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 68 - 69
16:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 70
29:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 71
23:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 72
10:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 73
20:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 74
23:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 75
01:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 76 ตอน 1
10:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 76 ตอน 2
05:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 77
10:00
11 หลักการนับเบื้องต้น หน้า 78
10:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 5-6
03:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 7
24:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 8
25:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 9
03:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 10-16
02:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 17-19
31:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 20-21
03:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 22-33
41:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 34-38
27:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 39-42
34:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 43-44
44:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 45-51
28:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 52-56
16:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 57-62
11:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 63-65
18:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 66-67
46:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 68-76
18:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 1-4
43:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 77-84
44:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 88
26:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 89 ตอนที่ 1
24:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 89 ตอนที่ 2
19:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 90
26:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 91
17:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 92
05:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 93
07:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 94
16:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 95
20:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 96
11:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 97
25:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 98
36:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 99
40:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 100 ตอนที่ 1
20:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 100 ตอนที่ 2
10:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 101
18:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 102
13:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 103
14:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 104
12:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 105
38:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 106
28:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 107
27:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 108
15:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 109
16:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 110
24:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 111
15:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 112
05:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 113
08:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 114
10:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 115
09:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 116
04:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 117
11:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 118
13:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 119
07:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 120
04:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 121
05:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 122
05:00
04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน้า 123
15:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 65-70
06:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 1-3
22:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 4
28:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 5-7
39:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 8
21:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 9
11:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 10-13
27:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 14-17
39:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 18-25
15:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 26-28
25:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 29-37
29:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 38-39
38:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 40
12:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 41-44
27:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 45-47
20:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 48-50
11:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 51-52
23:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 53-57
17:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 58-61
20:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 62-64
19:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 76
23:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 77
32:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 78
24:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 79
23:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 80
17:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 81 ตอนที่ 1
17:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 81 ตอนที่ 2
16:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 82-83 ตอนที่ 1
18:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 82-83 ตอนที่ 2
29:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 84
21:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 85
24:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 86
11:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 87
39:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 88 ตอนที่ 1
21:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 88 ตอนที่ 2
13:00
04 ฟังก์ชันเอ็กซ์ ฯ และลอการิทึม หน้า 89
12:00

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับน้องๆ ม.5 ที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดและเตรียมสอบ กลางภาค และปลายภาค

เหมาะสำหรับน้องๆ ม.5 ที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดและเตรียมสอบ กลางภาค และปลายภาค


คอร์สเรียนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ดูรีวิวของเรา