คอร์สเรียน เคมี ม.4 เทอม 2 - chemistry2

เคมี ม.4 เทอม 2

฿3,500 ฿6,000

สั่งซื้อง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

สิ่งที่จะได้รับในคอร์สนี้

  • 31h ชั่วโมงวิดีโอ
  • 84 บทเรียน
  • ไฟล์เอกสาร PDF ประกอบการเรียน
  • เข้าเรียนได้ทุกอุปกรณ์
  • รับใบ certificate หลังจบคอร์ส

เนื้อหา

84 บทเรียน
31h
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 1-3
18:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 4-6
37:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 7-8
29:00
05 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 9
11:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 10-11
22:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 12-13
26:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 14-15
07:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 16-18
36:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 19-21
23:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 22-24
23:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 25
19:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 26
15:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 27
25:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 28-29
16:00
05 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 30
27:00
05 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 31-32
11:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 33-37
39:00
05 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 38-42
34:00
05 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 43
24:00
05 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 44-46
35:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 47-54
29:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 12-13
26:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 14-15
07:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 16-18
36:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 19-21
23:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 22-24
23:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 25
19:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 26
15:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 27
25:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 28-29
16:00
05 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 30
27:00
05 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 31-32
11:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 33-37
39:00
05 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 38-42
34:00
05 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 43
24:00
05 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 44-46
35:00
05 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 5 สารละลาย หน้า 47-54
29:00
06 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณส้มพันธ์ หน้า 1-4
27:00
06 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณส้มพันธ์ หน้า 5-7
23:00
06 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณส้มพันธ์ หน้า 8-11
38:00
06 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณส้มพันธ์ หน้า 12-21
42:00
06 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณส้มพันธ์ หน้า 22-23
13:00
06 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณส้มพันธ์ หน้า 24-25
19:00
06 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์ หน้า 26-27
30:00
06 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณส้มพันธ์ หน้า 28-29
17:00
06 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณส้มพันธ์ หน้า 30-31
19:00
06 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณส้มพันธ์ หน้า 32-35
24:00
06 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณส้มพันธ์ หน้า 36-37
11:00
06 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์ หน้า 38-40
29:00
06 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์ หน้า 41-42
17:00
06 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์ หน้า 43-44
17:00
06 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์ หน้า 45
09:00
06 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์ หน้า 46
05:00
06 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์ หน้า 47-48
13:00
06 เคมิ ม.4 เล่ม 2 บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์ หน้า 49-50
11:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 1-2
25:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 3-4
14:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 5-6
35:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 7-10
13:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 11
22:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 12
24:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 13-15
23:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 16-18
22:00
04 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 19-20
19:00
04 เคมี ม.4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 21-22
17:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 23-24
35:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 25-27
18:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 28-29
26:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 30-32
32:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 33-36
26:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 37-38
09:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 39-40
31:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 41-42
13:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 43
13:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 44
18:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 45-46
25:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 47-48
15:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 49
12:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 50-51
20:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 52-54
20:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 55
16:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 56
08:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 57-61
16:00
04 เคมี ม 4 เล่ม 2 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี หน้า 62-67
34:00

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4 ที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดและเตรียมสอบ กลางภาค และปลายภาค

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


คอร์สเรียนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ดูรีวิวของเรา